Skabelsen

Verdensopfattelsen

Guderne
   Aserne
   ~ Balder og Nanna
   ~ Frigg
   ~ Gefion
   ~ Heimdal
   ~ Hel
   ~ Idun og Brage
   ~ Loke og Sigyn
   ~ Odin
   ~ Thor og Sif
   ~ Tyr
   ~ Ull
   ~
Nornerne
   ~ Andre aser
   ~ Andre asynjer

   Vanerne

Mytologiske væsener

Døden og efterlivet

Vigtige myter

Kildeliste

enchantedforest.dk © 2006-2009

 

Heimdal er en af de guder, om hvem megen viden synes at være gået tabt. Vi får en del oplysninger om ham i Snorres Edda, men ingen steder forklares disse egenskaber. Heimdal kaldes 'den hvide as' og beskrives som værende stor og mægtig. Han er født af ni mødre, som alle var søstre. Han er knyttet meget til guld. Hans tænder er af guld, og hans hest hedder Guldtop. Også himlen har han forbindelse til. Hans bolig er Himmelbjerg, der ligger nær Bifrost, regnbuebroen, som han vogter dag og nat. Det fortælles videre om Heimdal, at han behøver mindre søvn end en fugl, at han ser lige godt dag og nat, at han hører græsset gro og ulden vokse på fårene, og alt, som lyder højere end det. Gjallerhorn er hans, og den kan høres i alverden, men først når jætterne krydser Bifrost, skal han blæse i den.

Han kaldes også både Hallinskidi og Gyldentand, og navnet 'Heimdal' kan have betydningen 'den, der lyser over verden'. 'Heimr' betyder 'verden', og 'dallr' synes at være kædet sammen med 'lysende' eller 'blomstrende træ'.

De oplysninger, vi får om Heimdal, stiller mange spørgsmål. Hvilken betydning har det, at han er født af ni mødre? Det fortælles også, at hans styrke øgedes ved jordens kraft, men hvad det skal sige, forklares heller ikke nogle steder. Endvidere henvises der til en myte, hvor Loke og Heimdal i skikkelser af sæler kæmper om Frejas smykke Brisingamen, selvom ingen af dem andre steder fortælles at have nogen tilknytning til havet. Det er tydeligt, at der flere steder henvises til myter, som har været kendt af folk, men som nu er gået tabt.

Flere ting peger på, Heimdal oprindeligt har været en solguddom. De ni søstre, som er hans mødre, kan tænkes at være Ran og Ægirs ni døtre, der er bølger. Hver morgen fødes solen af havet. Også hans beskrivelse som den lyseste af aserne, harmonerer med Heimdal som solguddom. Ligeså gør hans tilknytning til guld. Modsat hænger det slet ikke sammen med beskrivelsen af, hans styrke øges af jorden.

Heimdal synes også at have en tilknytning til verdenstræet Yggdrasil og dets funktion som verdensaksen. I Vølvens Spådom fortælles, at hans hørelse er skjult under Yggdrasil. Som vogter af indgangen til Asgård, kan han også repræsentere selve vogteren af kosmos og verdensordenen, og så vil han netop have sin plads ved verdensaksen.

Sidst, men ikke mindst, henvender vølven i Vølvens Spådom sig til alle mennesker, "Sønner af Heimdal." Her ses Heimdal som menneskenes stamfader. I myten om Rig hører vi igen om Heimdal, der tager navnet Rig og rejser gennem verden. Først besøger han Oldefar og Oldemor, hvor han deler deres seng i tre dage, og efter ni måneder føder hun en søn, som de kalder Træl. Heraf stammer trællenes slægt. Herefter besøger han Bedstefar og Bedstemor, hvor han også er tre dage, og efter ni måneder fødes sønnen Karl, og fra ham stammer bøndernes slægt. Hos Far og Mor er han også tre dage, og hun føder efter ni måneder Jarl, der bliver fader til den første konge. Her ser vi forklaringen på samfundets hierarki, og igen optræder Heimdal som menneskenes stamfader.

Alt i alt tyder det på, at Heimdal oprindeligt har haft en meget fremtrædende og central rolle, men at han siden hen er blevet trængt i baggrunden til den gud, vi kender fra de tekster, som har overlevet.