Skabelsen

Verdensopfattelsen

Guderne
   Aserne
   ~ Balder og Nanna
   ~ Frigg
   ~ Gefion
   ~ Heimdal
   ~ Hel
   ~ Idun og Brage
   ~ Loke og Sigyn
   ~ Odin
   ~ Thor og Sif
   ~ Tyr
   ~ Ull
   ~
Nornerne
   ~ Andre aser
   ~ Andre asynjer

   Vanerne

Mytologiske væsener

Døden og efterlivet

Vigtige myter

Kildeliste

enchantedforest.dk © 2006-2009

 

Dag
Han er søn af den mørke Nat og asen Delling er han lys og skinnende. Han blev tildelt en vogn hesten Skinfaxe, hvis manke lyser klart gennem dagen.

Delling
Asen Delling er far til den lysende søn Dag og gift med den mørke jættekvinde Dag. Han beskrives selv som værende lys og strålende.

Forsete
Forsete er søn af Balder og Nanna, og lige som sin fader er han en god og fredelig gud. Hans hjem i Asgård er Glitner, som har et tag af sølv og søjler af guld. Han er en fredens gud, som tog sig af at skabe forlig mellem stridende parter. Hans navn betyder 'den, der fører forsædet', hvilket menes at hentyde til tinget, og han ansås for at være den bedste dommer - blandt både mennesker og guder.

Fjørgynn
Han beskrives som Friggs fader, men han nævnes ikke andre steder. Hans navn er den mandlige udgave af Fjørgyn, der er Thors moder.

Hermod
Hermod kendes fra myten om Balders død - ja, faktisk er det, det eneste sted, hvor han omtales. Her er det Hermod, søn af Odin og Frigg og dermed Balders broder, der ridder til Hel for at overtale dødsgudinden til at lade Balder vende tilbage til guderne. Det er muligt, at hele fortællingen om Hermod ridt til Hel samt forsøget på at få Balder tilbage er skrevet senere som et tillæg til den oprindelige myte. En anden ting, som er værd at notere, er, at navnet Hermod - modsat gudernes navne - var et almindeligt navn blandt mennesker. Muligvis var han oprindeligt en menneskelig helt, som blev ophøjet blandt guderne.

Høder
Han er lige som Balder og Hermod søn af Odin og Frigg. Han er blind og derfor ikke med, da guderne tester Balders udødelighed ved at kaste og skyde ting på ham. Loke lokker dog Høder til at skyde på Balder og hjælper ham med at sigte. Uvidende om, at Loke har fundet den eneste ting, der kan skade Balder, skyder Høder på sin broder og dræber ham. Herefter dræbes han selv af Vale. Efter Ragnarok vender både Balder og Høder dog tilbage fra Hel.

Høner
I en anden udgave af skabelsen er Høner sammen med Lodur og Odin med til at skabe menneskene. Andre steder optræder han som Odins ledsager, men hvert sted han omtales, er han oftest tavs og spiller ikke en stor rolle. Han fortælles også at være en af de aser, som blev udleveret til vanerne i bytte for Njord, Frej og Freja. Aserne lovede, han ville blive en god høvding, men når ikke Mimer var til stede til at give ham råd, var han tavs og tog ingen beslutninger. Andre steder beskrives han som 'den hurtige as'.

Magni
Han er søn af Thor og jættekvinden Jarnsaxa. Hans navn betyder 'den stærke', og om ham fortælles, at han som tre dage gammel er den eneste, som er stærk nok til at få Thor fri fra under jætten Hrungners fod. Sammen med Modi arver han Mjølner og fører Thors egenskaber videre efter Ragnarok.

Mimer
På trods af den tætte tilknytning til aserne og Odin, som står tydeligt, når der fortælles om Mimer, vides der ikke ret meget om ham. Nogle steder fortælles det, han er en jætte, men i så fald står han aserne så nær, at han tæller som en af dem. Da der udveksles gidsler med vanerne, må Mimer tage med vanerne. Aserne har dog snydt vanerne ved at love dem en vis og god høvding i Høner, der kun giver gode og brugbare råd, når Mimer kan råde ham. Dette koster Mimer sit hoved, der sendes tilbage til aserne. Med urter og magi sørger Odin for hovedet ikke forrådner samt lader det tale til ham, så han kan få råd hos Mimer.
Mimer er i høj grad tilknyttet Odins visdom. Odin må nemlig give sit ene øje i pant for at drikke af Mimers Brønd og dermed opnå megen visdom.

Modi
Hans navn betyder 'mod' og som sin søster Trud, er han søn af Thor og Sif, og repræsenterer sin faders egenskaber. Han fortælles at ville overleve Ragnarok og sammen med sin stedbroder Magni føre Thors styrke og egenskaber videre.

Måne
Måne er søn af Mundilfare og broder til Sol. Som straf for sin faders gerning blev Måne sat til at køre den vogn, som trækker den rigtige måne over himlen. Måne følges af to menneskebørn ved navn Bil og Hjuke. Vognen forfølges af ulven Hate, som forsøger at sluge månen.

Vale
Han er søn af Odin og Rind, og han fødes efter Balders død med kun ét formål - at hævne mordet på Balder. Kun en dag gammel dræber han Høder. Han er en af de guder, som vil overleve Ragnarok, og det fortælles, han er en glimrende skytte. Andre myter kalder ham Bo.

Ve
Han er broder til Odin og Vile, og da de tre skabte menneskene, tildelte Ve dem sanserne, så de kunne høre, se og føle den verden, guderne havde skabt. I Odins fraværd tager Vile og Ve over, og tager dermed også Odins hustru, Frigg, som deres egen. Navnet 'Ve' betyder 'den hellige'.

Vidar
Vidar, ofte kaldes Vidar den Tavse, er søn af Odin og jættekvinden Grid. Han beskrives som en stærk gud, næsten lige så stærk som Thor. Vidi, skovlandet, hvor kratskov og højt græs vokser, er hans område i Asgård. I fortællingen om Ragnarok hævner han sin faders død, da Fenrisulven har ædt Odin. Her beskrives en sær sko lavet af alle de skinrester, der skæres af skoen ved tæerne og hælen, og som menneskene opfordres til at smide væk.

Vile
Som broder til Odin og Ve var han med til at skabe menneskene og den af de tre, som tildelte menneskene bevidsthed og bevægelse. I Odins fraværd tager Vile og Ve over, og tager dermed også Odins hustru, Frigg, som deres egen. Navnet 'Vile' betyder sandsynligvis 'vilje'.

Ægir
Ægir er en jætte og konge over havet. Han er gift med havgudinden Ran med hvem han har ni døtre, alle opkaldt efter bølgerne. Selvom han er jætte, er han meget tilknyttet aserne og især kendt for et stort gilde for guderne, hvor Loke anklager hver af guderne for ugerninger. Han bliver også godt modtaget blandt guderne, når han besøger dem.
Navnet 'Ægir' betyder 'hav', men andre gange kaldes han også Hler eller Gymer. Han har sit hjem sammen med Ran under havet ved Hlésey - et gammelt navn for Læsø.