Skabelsen

Verdensopfattelsen

Guderne
   Aserne
   ~ Balder og Nanna
   ~ Frigg
   ~ Gefion
   ~ Heimdal
   ~ Hel
   ~ Idun og Brage
   ~ Loke og Sigyn
   ~ Odin
   ~ Thor og Sif
   ~ Tyr
   ~ Ull
   ~
Nornerne
   ~ Andre aser
   ~ Andre asynjer

   Vanerne

Mytologiske væsener

Døden og efterlivet

Vigtige myter

Kildeliste

enchantedforest.dk © 2006-2009

 

Eir
Gudinden for lægekunsten. Der vides ikke meget om Eir, ud over hun er den bedste læge, hvilket også gør hende lærd i urternes egenskaber. Hendes navn betyder 'fred', 'skånsel', 'hjælp' eller lignende.

Fjørgyn
Fjørgyn kaldes også Jord eller Hlodyn og er datter af Nat. Hun er moder til Thor, og hun synes at være en personifikation af Jorden. Hendes navn er tilsvarende Fjørgynn, den mandlige version af navnet, der beskrives som Friggs fader.

Fulla
Fulla er en af de asynjer, som er tilknyttet Frigg. Hun tjener som Friggs terne, og er hendes gode og fortrolige veninde. Hun bærer Friggs skrin og passer på hendes sko. Det fortælles om Fulla, at hun går med håret løst og har et pandebånd af guld. Derfor bruges 'Fullas hovedbånd' som hentydning eller betegnelse for guld i nogle digte.

Gná
Frigg har også sit eget sendebud som en af de kvinder, der omgiver hende. Dette er Gná. Hun rider ud i verden med Friggs bud på hesten Hovvarpner.

Hlin
Blandt Friggs tjenende asynjer, er også Hlin. Hun er den, Frigg sender, når hun vil beskytte nogle. I nogle tilfælde bruges navnet Hlin dog om Frigg, og det er usikkert, om det blot er et andet navn for Frigg.

Lofn
Om Lofn fortælles det, at hun er god og mild, og det er hende, unge par påkalder, når deres kærlighed er forbudt. Hun kan nemlig søge tilladelse hos Odin eller Frigg til parret - på trods af det ellers er forbudt eller nægtet - kan få hinanden.

Nat
Datter af jætten Narfe og personifikation af natten. Hun er sort som natten selv. Om hendes fortælles det, hun er gift tre gange. Første gang med Naglfar, hvor hun fik sønnen Ød. Dernæst med Ånar, som bragte dem datteren Jord eller Fjørgyn. Og sidste gang med asen Delling, hvormed hun fik sønnen Dag. Hun blev givet en vogn og hesten Rimfaxe, hvis rimfyldte manke er grunden til duggen der ligger om morgenen, og hende og hendes søn Dag skulle nu dele døgnet.

Ran
Hun er havets gudinde og gift med havguden Ægir, og med ham har hun ni døtre, alle hvis navne er forbundet med bølger og disses egenskaber og natur. Hendes navn er forbundet med 'at stjæle', og hun forsøger da også at fange sømænd i sit net og trække dem ned til sit rige på havets bund. Nettet låner hun til Loke, da han skal fange dværgen Andvare.

Rind
Hun beskrives nogle steder som en gudinde, andre steder som jættekvinde og endnu andre steder som datter af russerkongen. Fælles er dog, at Rind er moder til Vale, Odins søn og Balders hævner.

Saga
Hendes bolig er Søkkvabek, hvor det fortælles at hun alle dage drikker af gyldne krus sammen med Odin. Det er muligt, hun er identisk med Frigg.

Sjofn
Sjofn er forbundet med kærlighed og elskov blandt mennesker, og hun vil hellere end gerne vende deres tanker fra had og ufred til elskov.

Skade
Selvom Skade er jætte omtales hun alligevel som en af asynjerne. Hun blev gift med Njord efter hendes fader, jætten Tjasse, blev dræbt af aserne. Egentligt ville hun have Balder på grund af hans skønhed, men hun blev budt af vælge sin udkårende efter fødderne og måtte kun se dem. Da valgte hun Njord. Men hun kunne ikke holde ud at bo ved vandet, hvor Njord havde hjemme. Hun ville hellere bo i fjeldene, hvor hun kom fra, og stå på ski og gå på jagt. Njord kunne dog ikke føle sig hjemme her, og dermed endte de med at bo hver for sig. Hun minder en smule om Ull, der også er tilknyttet vinteren, skiløb og jagt.

Snotra
Den kloge og vise Snotra fortælles også at have yderst gode manerer. Men ud over dette, som fortælles i Snorres Edda, ved vi intet om hende.

Sol
Modsat mange mytologier, er Sol en kvindelig figur, og Måne, Sols broder, en mandlig. Begge er børn af Mundilfare. Sol styrer vognen for den rigtige sol trukket af hestene Arvaker og Alsvinn, hvilket er gudernes straf til Mundilfare for at have opkaldt sine børn efter himmellegemerne. Vognen er forfulgt af ulven Skoll. Nogle steder kaldes hun også Sunna.

Syn
En meget bestemt gudinde, der vogtede døren til hallen. Om der er tale om Valhal eller Friggs haller, Fensale, er dog uvist. Når først Syn havde besluttet, at en person ikke skulle have adgang, var det umuligt at få hende til at skifte mening - selv for Odin eller Frigg. I forhold til retssager blev hun også påkaldt - ofte som forsvar mod anklagerne.

Trud
Trud er datter af Thor og Sif og dermed søster til Modi. Hendes navn betyder 'styrke' og repræsenterer en del af Thor. Værd er at bemærke er også, at Thors landområder kaldes Trudvang eller Trudhjem.

Vår
Også kaldet Var. Hun var den gudinde, som lyttede til de løfter, mænd og kvinder afgav til hinanden, og dermed gudinden, der vogtede over ægteskabet.