Skabelsen

Verdensopfattelsen

Guderne
   Aserne
   ~ Balder og Nanna
   ~ Frigg
   ~ Gefion
   ~ Heimdal
   ~ Hel
   ~ Idun og Brage
   ~ Loke og Sigyn
   ~ Odin
   ~ Thor og Sif
   ~ Tyr
   ~ Ull
   ~
Nornerne
   ~ Andre aser
   ~ Andre asynjer

   Vanerne

Mytologiske væsener

Døden og efterlivet

Vigtige myter

Kildeliste

enchantedforest.dk © 2006-2009

 

Frigg spiller en meget vigtig rolle i den nordiske mytologi. Hun er Odins hustru, den øverste af asynjerne, moder til Balder, Høder og Hermod og datter af Fjørgynn. Hun har flere træk, der ligner hendes mands. Blandt andet har hun, lige som han har aserne omkring sig, flere asynjer om sig. Hun er også yderst vis, og der er episoder, hvor Odin spørger hende til råds. Hun siges at kende alle menneskers skæbner, men hun holder sin viden om fremtiden for sig selv. Hun er også den eneste ud over Odin, som har lov at sidde i Odins trone Hlidskjalf og se ud over verdenerne, hvilket stiller hende som hans ligeværdige.

Hendes visdom viser sig også som snedighed, når hun er uenig med Odin. En historie fortæller om en krig mellem vandalerne og vinnilerne. Odin holder med vandalerne og Frigg med vinnilerne. Han fortæller hende, at dem han først ser næste morgen, vil vinde krigen. Da Odin er faldet i søvn, drejer Frigg sengen, så han først vil se vinnilerne, i stedet for vandalerne.

Navnet 'Frigg' synes at betyde 'hustru' eller 'den elskede', og hun er forbundet til ægteskabet og familien. Hun er den beskyttende moder, hvilket især ses i fortællingen om Balders død. Balder har onde drømme, som varsler om hans død, så Frigg får alt i verden til at afgive løfter om ikke at skade Balder. Her er der tale om alt fra sygdomme, elementerne, planter, dyr, sten osv. Kun misteltenen afkræver hun ikke løfte af, da den synes så ung og blød, den ej kan skade Balder. Men den bliver hans død, og Frigg er ulykkelig. Hun sender Hermod til Hel for at kræve ham tilbage, men Hels krav for at slippe Balder fri, kan ikke opfyldes.

Selvom Frigg er Odins hustru, har hun sin egen bolig i Asgård, som hedder Fensalir. Her omgives hun af sine kvinder. Fulla, hendes terne og fortrolige veninde, Gná, hendes sendebud, og Hlin, som beskytter dem, Frigg våger over. Netop som den beskyttende moder, påkaldtes Frigg ofte ved fødsler eller til at beskytte børn. Frigg er generelt den selvstændige hustru, og ikke den evigt tro og fromme hustru, som nogle af de andre gudinder. Det fortælles også, at hun fra tid til anden har været Odin utro - bl.a. med hans to brødre, mens Odin var bortrejst meget længe.

Der er en hvis lighed mellem Freja og Frigg, men alligevel også nogle klare forskelle. Det er uvist, om de oprindeligt har været samme gudinde, eller om de til alle tider har været to forskellige gudinder. Af ligheder har vi deres ægtemænd, henholdsvis Od og Odin, der ud over ligheder i navnet, også er bortrejst til tider. Begge gudinder ejer også en fugleham, som gør dem i stand til at forvandle sig til en fugl og flyve ud i verden. De er også begge tilknytte kærligheden, men her er dog forskel. Frigg er den kærlige moder og hustru, medens Freja den sensuelle kærlighed, elskov og frugtbarhed.