Skabelsen

Verdensopfattelsen

Guderne
   Aserne
   ~ Balder og Nanna
   ~ Frigg
   ~ Gefion
   ~ Heimdal
   ~ Hel
   ~ Idun og Brage
   ~ Loke og Sigyn
   ~ Odin
   ~ Thor og Sif
   ~ Tyr
   ~ Ull
   ~
Nornerne
   ~ Andre aser
   ~ Andre asynjer

   Vanerne

Mytologiske væsener

Døden og efterlivet

Vigtige myter

Kildeliste

enchantedforest.dk © 2006-2009

 

Aserne er det primære gudefolk i den nordiske mytologi. De har deres hjem i Asgård, der ligger i verdens midte. De er mægtige menneskelignende væsener, der også har fejl og mangler såvel som mange andre menneskelige træk, der har gjort dem virkelige for datidens folk. Siden tidernes morgen har aserne altid ligget i krig med de frygtelige jætter, og aserne forbereder sig på Ragnarok - den endelige kamp - hvor mange af dem vil falde.

Aser er også betegnelsen for de mangelige guder blandt aseslægten. Gudinderne kaldes asynjer, og hvor Odin er Alfader og gudernes øverste, fungerer hans hustru Frigg som overhovedet for asynjerne. I det følgende vil du finde de mest kendte af aserne og asynjerne beskrevet. De guder og gudinder, som ikke har spillet den store rolle i myterne, kan findes under enten 'andre aser' eller 'andre asynjer' afhængigt af om der er tale om mandlige eller kvindelige guder.

Aserne tog ikke kun vanerne til sig, da krigen sluttede, men igennem tiderne, har jætter og halvjætter også fundet deres vej ind i aseslægten. Bl.a. kendes Loke, der er af jætternes slægt, men er Odins blodsbror og har sin plads blandt aserne. Herunder følger gudernes stamtræ - bemærk ikke alle guder er anført - bl.a. Loke mangler. Dette findes under beskrivelsen af Loke.